Presse / Lille Mølles indvielse 2017

Lille Mølle indvies som start på landsdækkende mølledag

18. juni sætter Nyborgs borgmester to nye møllehjul i gang for at indvie Lille Mølle ved Ørbæk Å efter en omfattende restaurering
 
Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg, holder tale og sætter to helt nye møllehjul i gang på vandmøllen Lille Mølle, der ligger ved Ørbæk Å, ca. syv km sydvest for Nyborg. Det sker søndag den 18. juni kl. 11.15.

Borgmesteren indvier dermed den mere end 300 år gamle mølle efter, at den har gennemgået en omfattende restaurering det seneste år.

Indvielsen sker som led i festligheder, der samtidig er startskud på Dansk Mølledag 2017, hvor 105 gamle vind- og vandmøller rundt om i landet indbyder alle interesserede til at se og høre om, hvordan man producerede mel i gamle dage, og hvordan der bliver gjort en kæmpe indsats for at bevare den kulturarv, som de gamle møller er.

Møllen og møllegården efter en flot restaurering

Lille Mølle blev genopbygget efter brand i 1827, men dens historie går tilbage til 1680. Der har ligget vandmøller ved Ørbæk Å i 500 år eller mere.

Gennem det seneste år har Lille Mølle fået de to nye møllehjul, der gør det muligt at bruge vandkraft til at trække kværne og andre maskiner i møllen. Desuden er stendiger blevet sat om, og møllebygningen har fået nyt stråtag og ny gavl.

”Det seneste års restaurering af møllen har været stor, og den har kun kunnet gennemføres af håndværkerne. Derfor fik vi støtte på 2,2 mio.kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra A. P. Møllerfonden”. Det siger Sevda Metin, som sammen med sin mand, Tommy Storm, har ejet Lille Mølle siden 2008.

”Vores mølle ligger ualmindeligt smukt. Det var derfor, vi købte den, selv om den nærmest var en ruin dengang. Men vi kunne se mulighederne”, tilføjer Sevda Metin.

Sevda Metin og Tommy Storm brugte de første fem år på stedet på selv at gennemføre en total restaurering af stuehus og øvrige længer samt gårdspladsen, haven og omliggende arealer – herunder oprensning af mølledammen. Arbejdet foregik naturligvis i tæt samarbejde med fredningsmyndighederne.
”I de fem år arbejdede vi nærmest i døgndrift på at få bygninger og omgivelser sat i stand. Vi måtte skifte mange materialer fra en tidligere renovering ud med materialer, der passer til bygningernes alder. Det var vigtigt for os, at vi brugte de autentiske materialer, og det har vi brugt megen tid på”, oplyser Sevda Metin.

Hun er uddannet malertekniker og har blandt andet arbejdet med at restaurere kirker og malerier. Tommy Storm har altid arbejdet med at renovere huse.

”Møllen fulgte jo med som en del af ejendommen. Hele anlægget hænger sammen. Vi kæmper nu for at bevare Lille Mølle, som er en uvurderlig del af vores kulturarv. Men jeg må indrømme, at det er en meget svær opgave at være ejere af en vandmølle, når myndigheder har mere fokus på fisk i åen end på en fredet mølle med flere hundrede års historie”, siger Sevda Metin.

”Vi håber meget, at kunne få samlet en gruppe mennesker i en form for møllelaug, som har lyst til at hjælpe med at passe og drive vores mølle og dermed være med til at vise gæster, hvordan man før i tiden brugte vandkraft til at producere mel”, tilføjer hun.

”I gamle dage havde møllerne en enorm stor betydning for alle i samfundet, fordi møllerne malede korn, så mennesker og dyr kunne få deres føde. Viden om, hvordan man gjorde det, vil vi gerne formidle videre til alle interesserede ved et par arrangementer om året”, fastslår Sevda Metin.

Festdag på møllen den 18. juni

”Vi har valgt, at Lille Mølle er stedet for den officielle åbning af Dansk Mølledag 2017. Det skyldes, at møllens ejere nu har sluttet en flot restaurering af møllegården og møllen med tilhørende omgivelser.”

”Men, samtidig er Lille Mølle et stærkt eksempel på, at fredede danske vandmøller i disse år må kæmpe hårdt for deres ret til at fortsætte, hvor de har ligget i århundreder. Det giver nu hyppige konflikter med de myndigheder, der administrerer nutidens regler for natur, miljø og vandmiljø.”

Det siger Susanne Jervelund, som er formand for Dansk Møllerforening. Hun indleder Dansk Mølledag 2017 med en tale på Lille Mølle kl. 11.00.

Efter borgmester Muhs tale, vil museumsinspektør Ellen Warring, Odenses Bys Museum fortælle om Lille Mølle.

Lille Mølles ejere vil derpå vise, hvordan man maler korn i møllen, og gæster på møllen kan købe mel fra Økomølleriet, som til dagligt sælger mel fra deres gård i Havndrup ved Ringe. Gæsterne på Lille Mølle kan på Mølledagen købe helstegt pattegris med kartoffelsalat samt øl og sodavand fra kl. 13. Derpå er der hygge og samvær på møllen bl.a. til toner fra duoen Dagslys.

Se meget mere om Lille Mølle på: http://lillemolle.wixsite.com/lillemolle

Dansk Mølledag v/Dansk Møllerforening www.danskmoellerforening.dk