Dansk Mølledag / Mølledagsudvalget

Mølledagsudvalget

Dansk Mølledag arrangeres af Dansk Møllerforening og Dansk Mølle-forum.

Medlemmer er fra Dansk Møllerforening er bestyrelsen.

fra Dansk Mølle-forum: Lise Andersen og Rolf Kjær Hansen.

Dansk Mølledag v/Dansk Møllerforening www.danskmoellerforening.dk