Presse / Pressefotos 2018

Pressefotos Dansk Mølledag 2018

Billeder til fri pressebrug ved omtale af Dansk Mølledag kan hentes her. Husk at nævne fotografen.
 
Fotos i høj opløsning som ZIP-komprimeret fil
 
  
Supplerende oplysninger om informationer og pressemateriale på denne side.
 
Kontakt venligst kontaktperson for den enkelte mølle, hvis I vil vide mere om den enkelte mølle, og hvad der sker på møllen på Dansk Mølledag 2018.
 
Hvis I ønsker andre gode møllebilleder til brug for omtalen end dem, I finder her på siden, er I meget velkomne til at kontakte Dansk Møllerforenings sekretær, Per Gliese, tlf. 21 14 38 31 – e-mail: pergliese@gmail.com.
 
På foreningens hjemmeside kan I finde mange oplysninger om Dansk Møllerforening og om de udfordringer, foreningen og dens medlemmer står overfor i arbejdet med at fastholde og bevare den 1.000-årige kulturarv, som de gamle møller er. Se: www.danskmoellerforening.dk
 
I er naturligvis også velkomne til at kontakte formanden for Dansk Møllerforening for yderligere oplysninger på e-mail: Susanne Jervelund jervelund@gmail.com , tlf. 21 73 67 18.
 
Dansk Mølledag v/Dansk Møllerforening www.danskmoellerforening.dk